• لولای مکانیکی فریم صندلی پژو 405 با مکانیزم اهرمی (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو پارس با مکانیزم اهرمی (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو پارس با مکانیزم برقی (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو 206 (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو 405 جدید با پلتفرم صندلی پژو 206 (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو پارس جدید با پلتفرم صندلی پژو 206 (راست و چپ)

لولای مکانیکی برقی چپ پژو پارس

لولای مکانیکی برقی راست پژو پارس

رکلاینر بدون دسته اهرمی

رکلاینر دسته دار اهرمی

رکلاینر بدون دسته راننده ۲۰۶ و ۴۰۵

رکلاینر برقی