• لولای مکانیکی فریم صندلی پژو 405 با مکانیزم اهرمی (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو پارس با مکانیزم اهرمی (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو پارس با مکانیزم برقی (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو 206 (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو 405 جدید با پلتفرم صندلی پژو 206 (راست و چپ)
  • لولای مکانیکی فریم صندلی پژو پارس جدید با پلتفرم صندلی پژو 206 (راست و چپ)

لولای راننده ۲۰۶ و ۴۰۵

لولای برقی

لولای اهرمی چپ

لولای اهرمی راست

لولای برقی چپ با براکت

لولای برقی راست با براکت