خط تولید فریم تنظیم ارتفاع با ظرفیت روزانه ۵۰۰ خودرو از سال ۱۳۸۸ برای خودروهای سمند و پژو پارس راه‌اندازی گردید.

  • ظرفیت ۵۰۰ خودرو در هر شیفت 
  • قابل نصب بروی سمند و پارس