باتوجه به خط مشی سازمان و در راستای جلب رضایتمندی مشتری، جلسات، کارگروه‌ها، و بازدیدهایی برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردند.

جلسات هفتگی:
جلسات بررسی مسائل و مشکلات کیفی، دستورالعمل‌های دوباره‌کاری و اصلاح، و یا تعویض قطعه (صندلی) در دوره‌های هفتگی و در محل شرکت ساپکو با حضور نمایندگان تامین‌کنندگان، کارشناسان ساپکو، و نماینده خدمات پس از فروش ساپکو (ایساکو) تشکیل می‌گردد.

جلسات کارگروه‌ها:
جلسات کارگروه‌ها با مدیریت ساپکو به صورت ادواری یا موردی (بروز نارضایتی یا شکایت مشتری) در مراکز خدمات پس از فروش (نمایندگی‌های) سراسر کشور برگزار می‌شود. این جلسات به منظور بازدید یا تعویض قطعه معیوب صورت می‌گیرند.

بازدید از انبار مرکزی:
بازدید از انبارهای مرکزی حداقل یک‌بار در ماه توسط نمایندگان تامین‌کنندگان برای بررسی مشکلات کیفی، تفکیک صندلی‌های معیوب، و تعیین تکلیف انجام می‌شود.